Orient Express - Justiceiro
Military Base, Bursa

Military Base, Bursa

turkey006